מערכת הנשימה

בוחן/ משימה מתוקשבת לתלמיד לבדיקת שליטה בחלקי מערכת הנשימה.