משמעת ומשמעות

עקרונות שמלווים את ההוראה, שמתפתחים תוך כדי התמודדות עם האתגרים המגוונים במקצוע. ויש רבים כאלו – הרבה סוגים של תלמידים, סגנונות הוראה שונים, עומס, צורך לגוון ולהתאים לדרישות המערכת, מורכבות במעמד מול הורים ועוד.

משמעת ומשמעות

מקורות סמכות

אין כזה דבר – אין אצלי משמעת. אפילו אם התלמידים שלך קופצים על השולחנות (ואני אומרת מניסיון) עדיין את מפעילה רמה מסוימת של משמעת. מהם מקורות הסמכות שאת מפעילה?