Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

משמעת ומשמעות

עקרונות שמלווים את ההוראה, שמתפתחים תוך כדי התמודדות עם האתגרים המגוונים במקצוע. ויש רבים כאלו – הרבה סוגים של תלמידים, סגנונות הוראה שונים, עומס, צורך לגוון ולהתאים לדרישות המערכת, מורכבות במעמד מול הורים ועוד.

משמעת ומשמעות

מקורות סמכות

אין כזה דבר – אין אצלי משמעת. אפילו אם התלמידים שלך קופצים על השולחנות (ואני אומרת מניסיון) עדיין את מפעילה רמה מסוימת של משמעת. מהם מקורות הסמכות שאת מפעילה?