אמונה

אמונה

אמונה – צניעות

יחידת לימוד בנושא צניעות, כולל סיפורים, דפי מקורות, פעילויות ומערכי השיעור.

מערכי שיעור

אמונה – עם ישראל

מערכי שיעור בנושאי יסוד באמונה – מהו עם ישראל ומה תפקידו. לכיתה ח' בחמ"ד.