אוקטובר 7, 2019

מדע וטכנולוגיה

מערכת הנשימה

בוחן/ משימה מתוקשבת לתלמיד לבדיקת שליטה בחלקי מערכת הנשימה.