אוקטובר 2, 2019

מערכי שיעור

מחזה – פרקי גדעון

טקסט מחזה על פרקי גדעון. לעבודה עם תלמידים לסיכום (הערכה חלופית) של יחידת הלימוד מספר שופטים